Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler Meclis’te

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya, aktif ve adil rekabet ortamını muhafazaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, pekçok detaya içeriyor.

Haksız rekabetin önüne geçinilmesi amaçlanıyor

Elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve pazarın istikrarlı ve sağlıklı büyümesinin sağlanması gayesiyle, ölçekler de dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılacak.

Bazı işletmeler elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmayacak

Teklife nazaran, seyahat acenteliği, sivil havacılık, kişisel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve baht oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı yahut elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecek.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a yeni terim ve kavramlar eklenecek.

Elektronik ticaret pazar yerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın öbür elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal yahut hizmetlerinin teminine yönelik kontrat yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar, “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” olarak; ister elektronik ticaret pazar yerinde isterse kendine ilişkin elektronik ticaret ortamında, kendi mal yahut hizmetlerinin teminine yönelik kontrat yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar ise “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanacak.

Kanuna, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret ortamına ait makullüğün sağlanması için elektronik ticaret pazar yeri ve elektronik ticaret ortamı tarifleri da eklenecek.

Net süreç hacmi, son fatura yahut fatura yerine geçen doküman bedellerinin tüm vergi, fon, harç ve gibisi dahil toplamını içerecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret pazar yerinin olması halinde net süreç hacmi hesaplanırken bu pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının olması halinde ise bu ortamların tamamı üzerinden gerçekleşen hacim, net süreç hacmine dahil edilecek.

Hukuka ters içerik

Diğer kanunlarda bilakis karar bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe mevzu mal yahut hizmetle ilgili hukuka alışılmamış hususlardan sorumlu olmayacak.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka ters olduğundan haberdar olması halinde bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka muhalif hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve evraka dayanan şikayeti üzerine, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının şikayete mevzu eserini yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirecek. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının, şikayetin aksini gösteren bilgi ve evraka dayanan itirazını elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya sunması üzerine şikayete husus eseri yine yayımlayacak. Şikayet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa bahis eser hakkındaki bilgiler, eserin yayımdan kaldırılması yahut yayımlanmasının gerekliliğine dair münasebetler ile yönetmelikle belirlenen öbür konular yer alacak. İlgililerin genel kararlara nazaran isimli ve idari mercilere başvurma hakları gizli olacak.

Ticaret Bakanlığına “etkin ve adil rekabet ortamını koruma” yetkisi

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya, aktif ve adil rekabet ortamını muhafazaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Bakanlık, kanunun uygulanmasını sağlamak için kontrol yapmaya ve kontrol sonuçlarını açıklamaya, kontrol sırasında özel uzmanlık yahut teknik bilgi gerektiren durumlarda eksper görevlendirmeye, eksperin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ait tarz ve asılları yönetmelikle belirlemeye yetkili kılınacak.

Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı, düzenleme kapsamındaki iş ve süreçlerine ait bilgi, evrak, defter ve elektronik kayıtlarını, iş yahut sürecin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl mühletle saklamakla yükümlü olacak.

Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve kısa ileti yoluyla ticari elektronik mesaj gönderen gerçek yahut hukuksal kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumundan almaya yetkili olacak.

İdari para cezaları

Teklif ile elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal yahut hizmet satışına zorlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 500 bin lira idari para cezası verilecek.
Net süreç hacmine dahil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere kendine ilişkin elektronik ticaret ortamları ortasında erişim imkanı sunan ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya 10 milyon lira, mal yahut hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, birebir ortamda mal yahut hizmet teminine yönelik mukavele yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ise 20 milyon lira idari para cezası verilecek.

Ticaret Bakanlığı’nca yapılan son bildirim ve bilgilendirmenin akabinde elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, tüketiciler ve pazar yerinde bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları mağdur etmemek ismine sadece geçmiş siparişlere ait iş ve süreçler yürütebilecek. Verilen müddet içinde tersliğin ortadan kaldırılmaması halinde bakanlık tarafından elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yahut elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ilgili internet adreslerine içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

İdari para cezalarının uygulanmasına karşın Ticaret Bakanlığınca verilen müddet içinde karşıtlığın sonlandırılmaması yahut birebir karşıtlığın ceza tebligatının yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde tekrarı halinde bir evvelki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezalarına ait fiillerin, Ticaret Bakanlığını yanıltmaya yönelik iş ve süreçlerle gerçekleştirilmesi halinde kelam konusu cezalar 10 katı uygulanacak.
İdari para cezalarının bir takvim yılına ait toplam meblağı, net süreç hacmi 60 milyar liranın altında olan aracı hizmet sağlayıcı yahut hizmet sağlayıcı için 500 milyon lirayı geçemeyecek.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini kıymetli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan yahut belli bir kararı almaya zorlayarak olağan koşullarda taraf olmayacağı bir ticari ilginin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilecek. Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamayacak.

Düzenlemede, her durumda haksız ticari uygulama sayılacak uygulamalar şöyle sıralanıyor:

  • – Mal yahut hizmet satışı karşılığında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, en geç satış bedelinin elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde eksiksiz yapılmaması,
  • – Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal yahut hizmet satışına zorlanması,
  • – Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyla olan ticari alakanın şartlarının, yazılı halde yahut elektronik ortamda yapılan aracılık mukavelesiyle belirlenmemesi ya da bu mukavelenin açık, anlaşılır ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlanmaması,
  • – Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak biçimde aracılık kontratı kararlarında geçmişe yönelik yahut tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkan sağlayan rastgele bir karara aracılık mukavelesinde yer verilmesi,
  • – Rastgele bir hizmet verilmediği yahut verilen hizmetin çeşidi ve hizmet bedelinin fiyat ya da oranı aracılık kontratında belirtilmediği halde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıdan bedel alınması,
  • – Aracılık kontratında rastgele bir objektif ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kumrularına yahut isimli mercilere müracaatta bulunulduğu gerekçesiyle elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması yahut sonlandırılması.
  • Teklife nazaran, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya yapılmış kabul edilecek.
  • – Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri
  • Düzenlemeyle, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara birtakım yükümlülükler getiriliyor.

Buna nazaran, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin yahut ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bireylerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunamayacak yahut bu malların satışına aracılık edemeyecek. Bu malların, farklı elektronik ticaret ortamında satışa sunulması halinde bu ortamlar ortasında erişim imkanı sunamayacak ve birbirinin tanıtımını yapamayacak. Bu karar, toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden bireylerin markasını taşıyan yahut marka kullanım hakkını haiz olduğu mallar hakkında uygulanmayacak.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının Vergi Tarz Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken evraklardaki bilgilere, satışın yapıldığı elektronik ticaret pazar yerinde yer verebilmesine imkan sağlayacak. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı yahut elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yazılı halde ya da elektronik ortamda evvelce olumlu irade beyanını almadan bunların Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı alan isimlerinin ana ögesini oluşturan tescilli markalarını kullanarak çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamayacak.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının tanıtıcı bilgilerini, kendisinden temin ettiği evraklar üzerinden yahut ilgili kurumların erişime açık elektronik sistemlerinden doğrulayacak.

Bir takvim yılındaki net süreç hacmi 10 milyar Türk Lirası’nın üzerinde olanlara ek yükümlülükler

Teklifle, bir takvim yılındaki net süreç hacmi 10 milyar Türk Lirası’nın üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ek yükümlülükler de getiriliyor.
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği bilgileri, sırf aracılık hizmetlerinin sunulması hedefiyle kullanacak ve aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri yahut öbür elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satışları münasebetiyle elde ettiği bilgileri bedelsiz taşımasına ve bu bilgiler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş bilgilere bedelsiz ve faal biçimde erişim sağlamasına teknik imkan sunacak.
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, net süreç hacmine dahil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere, kendine ilişkin elektronik ticaret ortamları ortasında erişim imkanı sunamayacak ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapamayacak.

Söz konusu hizmet sağlayıcı, borsada kayden izlenen hisseler hariç olmak üzere, şirket ortaklarının yüzde 5 ve katlarına ulaşan hisse periyot yahut edinimlerini, bu oranlara ulaşılmasını sağlayan dönemin yahut edinimin hisse defterine işlendiği tarihten itibaren 1 ay içinde Bakanlığa bildirecek.

Şirket kurması, kurulmuş şirketin hisselerini devralması yahut bu hisseleri devretmesi halinde; kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devranda ise bölümün hisse defterine işlendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu süreçleri Bakanlığa bildirecek.
Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilen bağımsız kontrol kuruluşunca hazırlanan ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerini, idare ve tertip yapısını, mevcut hisse sahipleri ve bunların hisse oranları ile iştirakleri ve iştirakleri nezdindeki hisse oranlarını, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişi bilgilerini, finansal tablolarını içerecek biçimde finansal durumunu, kontrol raporunu Bakanlığa gönderecek.

Hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan içerikle ilgili mevzuata ters konuların tespitine yönelik süreçleri ve bunun sonucunda tespit edilen terslikleri içeren raporu Bakanlıkça belirlenen yöntem ve temellere nazaran Bakanlığa gönderecek.

Net süreç hacmi 30 milyar Türk Lirası’nın üzerinde olanlara ek yükümlülükler
Düzenlemeyle, bir takvim yılındaki net süreç hacmi 30 milyar Türk Lirası’nın, iptal ve iadeler hariç süreç sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ek yükümlülükler geliyor.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, net süreç hacminin tıpkı takvim yılına ait 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış fiyatının 30 milyar Türk liralık kısmı için bu fiyatın yüzde ikisine, 30 milyar Türk Lirası’nın üzerindeki kısmı için ise bu meblağın binde üçüne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilecek.

Buna nazaran hesaplanan fiyat, net süreç hacmine dahil edilen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların toplam reklam bütçesini oluşturacak. Bu bütçe, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ortasında net süreç hacmine katkıları oranında paylaştırılacak ve bir takvim yılının üçer aylık devirlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilecek.

Net süreç hacminin birebir takvim yılına ait 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış meblağının 30 milyar Türk liralık kısmı için bu fiyatın yüzde ikisine, 30 milyar Türk Lirası’nın üzerindeki kısmı için ise bu fiyatın binde üçüne kadar promosyon, ödül, puan, kupon, armağan çeki ve gibisi imkanları izleyen takvim yılında sunabilecek.

Buna nazaran hesaplanan fiyat, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bireyler tarafından elektronik ticaret pazar yerindeki alıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yapılabilecek toplam indirim bütçesini oluşturacak ve bir takvim yılının üçer aylık devirlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilecek.

Alıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ismine katlanılan maliyetler ile bunlara sağlanan ekonomik menfaatler de bu kapsamda pahalandırılacak.
Bakanlık, buna nazaran hesaplanan meblağın mal ve hizmet bölüm ve kategorileri prestijiyle kullanım üst hududunu belirlemeye yetkili olacak.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari alakalarını, alternatif kanallardan birebir ya da farklı fiyattan mal yahut hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamayacak, rastgele bir şahıstan mal yahut hizmet teminine zorlayamayacak. Buna imkan sağlayan rastgele bir karara aracılık kontratında yer veremeyecek.

Net süreç hacmi 60 milyar Türk Lirası’nın üzerinde olanlara ek yükümlülükler

Teklifle, bir takvim yılındaki net süreç hacmi 60 milyar Türk Lirası’nın, iptal ve iadeler hariç süreç sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ek yükümlülükler getiriliyor.

Buna nazaran, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, kredi kartıyla yapılan kredili ödeme süreçleri ile öteki ödeme süreçleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da Kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme süreçleri dahil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ait faaliyette bulunmasına imkan sağlayamayacak.

Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ait faaliyette bulunulmasına imkan sağlayamayacak.
Teklifte, kargo ve lojistik hizmetlerinde kelam sahibi olmasının başka işletmelerin rekabet edebilirliğini sekteye uğratması nedeniyle, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin yahut ekonomik bütünlük içinde bulunduğu şahısların elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışları ve elektronik ticaret dışındaki satışları hariç olmak üzere eşya nakliyatı, taşıma işleri organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamayacağına ait düzenleme yapılıyor.

Mal yahut hizmet ilanlarının yayınlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, birebir ortamda mal yahut hizmet teminine yönelik mukavele yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayamayacak. Bu hizmetlerin kendisi yahut ekonomik bütünlük içinde bulunduğu şahıslar tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi halinde bu ortamlar ortasında erişim imkanı sunamayacak ve birbirinin tanıtımını yapamayacak.

Süreli yayınlar için

Dergi ve gazete üzere vadeli yayınlar ile kitap ve elektronik kitap okuyucularının, kısıtlamaya tabi olmadan elektronik ticaret pazar yerlerinde satışa sunulmasına imkan sağlanıyor.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteren elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ihracata yönelmesinin teşvik edilmesi hedefiyle, net süreç hacmi, süreç sayısı ve toplam satış hasılatının hesaplanması ile belirlenen fiyatların kullanılmasında yurt dışına yönelik süreçler dikkate alınmayacak.

Haddi aşan işletmelere yükümlülüklere uyması için ahenk süreci öngörülüyor. Ayrıyeten, haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde yüzde beşin altındaki had aşımları dikkate alınmayacak.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, olumlu irade beyanını yazılı formda ya da elektronik ortamda almadığı sürece, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı şahısların ETBİS’e kayıtlı alan isminin ana ögesini oluşturan tescilli markasını kullanarak çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamayacak.

Elektronik ticaret lisansı

Bir takvim yılındaki net süreç hacmi 10 milyar Türk Lirası’nın, iptal ve iadeler hariç süreç sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Bakanlıktan lisans almak ve lisansını yenilemek zorunda olacak. Lisans alma başvurusu, hadlerin aşıldığı tarihi izleyen takvim yılının; lisans yenileme başvurusu ise eşikler aşıldığı sürece her takvim yılının mart ayı içinde yapılacak.
Lisans fiyatının ödendiğine dair evrakın lisans alma yahut yenileme başvurusu sırasında ibraz edilmesi halinde öteki bir kaide aranmaksızın lisans verilecek yahut yenilenecek.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının bir takvim yılında gerçekleşen net süreç hacminin; 10 milyar Türk Lirası ile 20 milyar Türk Lirası ortasında olması halinde 10 milyar Türk Lirası’nı aşan kısmının 10 binde üçü, 20 milyar Türk Lirası ile 30 milyar Türk Lirası ortasında olması halinde hesaplanan meblağa ek olarak, 20 milyar Türk Lirası’nı aşan kısmının binde beşi, 30 milyar Türk Lirası ile 40 milyar Türk Lirası ortasında olması halinde hesaplanan fiyatlara ek olarak, 30 milyar Türk Lirası’nı aşan kısmının yüzde biri, 40 milyar Türk Lirası ile 50 milyar Türk Lirası ortasında olması halinde hesaplanan meblağlara ek olarak, 40 milyar Türk Lirası’nı aşan kısmının yüzde beşi, 50 milyar Türk Lirası ile 55 milyar Türk Lirası ortasında olması halinde hesaplanan fiyatlara ek olarak, 50 milyar Türk Lirası’nı aşan kısmının yüzde onu, 55 milyar Türk Lirası ile 60 milyar Türk Lirası ortasında olması halinde hesaplanan meblağlara ek olarak, 55 milyar Türk Lirası’nı aşan kısmının yüzde on beşi, 60 milyar Türk Lirası ile 65 milyar Türk Lirası ortasında olması halinde hesaplanan meblağlara ek olarak, 60 milyar Türk Lirası’nı aşan kısmının yüzde yirmisi,

65 milyar Türk Lirası’nın üzerinde olması halinde hesaplanan meblağlara ek olarak, 65 milyar Türk Lirası’nı aşan kısmının yüzde yirmi beşi oranında lisans fiyatı ödenecek.

Düzenlemedeki eşiklerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ekonomik bütünlük içinde bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların net süreç hacimleri ve süreç sayıları dikkate alınacak. Net süreç hacimleri ve süreç sayıları toplamının düzenlemede belirtilen eşikleri aşması halinde, bu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların her biri lisans alma ve yenileme müracaatında bulunacak.
Lisans fiyatı, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan, bunların elektronik ticaret pazar yerlerinde bir evvelki takvim yılında gerçekleşen net süreç hacimleri oranında tahsil edilecek.

Lisans fiyatı Bakanlıkça peşin olarak tahsil edilecek. Tahsil edilen fiyatlar genel bütçeye gelir kaydedilecek. Bu nakdî eşikler her yıl ETBİS bilgileri kullanılarak hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına nazaran artırılacak. Artırımın yapıldığı tarihten evvelki takvim yılına ait net süreç hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Lisans fiyatının hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dahil edilmeyecek.

İntibak süreci

Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin yahut ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bireylerin markasını taşıyan yahut kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunan yahut satışına aracılık eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, eşya nakliyatı faaliyetinde bulunan işletmeler, taşıma işleri organizatörü yahut posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, yükümlülüklere 1 Ocak 2024 tarihine kadar ahenk sağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel yapılan ve tıpkı tarihten itibaren 6 ay içinde bu düzenlemeye uygun hale getirilmeyen aracılık mukavelelerinin ilgili kararları geçersiz sayılacak.

Lisans alma yükümlülüğü 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yerine getirilecek.
Düzenlemede belirtilen eşikler, 2023 yılının Şubat ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yarısına kadar artırılabilecek.

Düzenlemedeki, mali eşiklerin her yıl ETBİS dataları kullanılarak hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına nazaran artırılmasına ait karar ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satışları münasebetiyle elde ettiği dataları bedelsiz taşımasına ve bu bilgiler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş bilgilere bedelsiz ve faal biçimde erişim sağlamasına teknik imkan sunan karar, 1 Ocak 2024’te, öteki kararlar, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.