Yargıtay’dan emsal yıllık müsaade kararı

Davacının yıllık müsaadelerini kullanmadığını ve kullanılmayan müsaade fiyatlarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma fiyatı, müsaade fiyatı, iki aylık iş arama müsaade fiyatı, hafta tatili fiyatı, ulusal bayram ve genel tatil fiyatı, fiyat alacaklarını talep etti.

Davalı patron, iş akdinin davacının devamsızlık yapması nedeniyle patron tarafından haklı olarak feshedildiğini, talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının tüm haklarının eksiksiz ödendiğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti.

YARGITAY EMSAL BİR KARARA İMZA ATTI

Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, mazeret müsaadelerinin yıllık müsaadeden tahsil edilemeyeceğine dikkat çekti. Kararda şu tabirlere yer verildi: “Mahkemece eksper raporundaki ikinci seçenekte yapılan hesaplamaya prestij edilmesi de kusurludur. Zira, personelin yıllık müsaadelerini kullandığını yahut kullandırılmayan müsaade fiyatlarının ödendiğini patron yazılı kanıt ile ispat etmek zorundadır. Çalışana çeşitli sebeplerle mazeret müsaadesi ismi altında verilen müsaadelerin yıllık müsaadeden mahsup edilmesi mümkün değildir. Yeniden personelin devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin yıllık müsaadeden düşülmesi İş Kanunu’na karşıttır.

Yapılması gereken, davacının tüm hizmet müddeti nazara alınarak hak kazandığı yıllık müsaade mühletinin ve bu mühlet üzerinden müsaade fiyatının hesaplanması için eksperden kontrole elverişli yeni bir rapor aldırmak ve sonucuna nazaran talep hakkında bir karar vermektir. Yanlışlı uzman raporuna prestijle, müsaade fiyatı talebinin yazılı halde kabulüne karar verilmesi yanlışlı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Buna nazaran Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emekçinin devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin yıllık müsaadeden düşülmesinin İş Kanunu’na karşıt olduğuna hükmetti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.